ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ

Το επάγγελμα του ιδιωτικού ερευνητή δεν είναι σε καμία περίπτωση απλό, τόσο λόγο του χαρακτήρα του ως επάγγελμα, όσο και εξαιτίας της διασφάλισης της ταυτότητας και των δικαιωμάτων των πελατών του. Η νομοθεσία συμπράττει στους παραπάνω ρόλους του ιδιωτικού ερευνητή, θέλοντας να προστατεύσει τα δικαιώματα των Ελλήνων πολιτών και όσων δραστηριοποιούνται στην χώρα. Για τον λόγο αυτό, το κράτος έχει θεσπίσει τον νόμο 3206/2003 με ΦΕΚ 298/Α23.12.2003 ο οποίος αφορά κάθε γραφείο ιδιωτικών ερευνών της χώρας και άπτεται της παρακολούθησης κινητών τηλεφώνων. Τα γραφεία ιδιωτικών ερευνών της MEGA GROUP ως πιστοποιημένα γραφεία, οφείλουν να ενημερώσουν τους πελάτες τους για την σχετική εγκύκλιο, ώστε να επικρατεί διαφάνεια από την αρχή της συνεργασίας.

Πιο συγκεκριμένα, ο εν λόγω νόμος αναφέρει πως η παρακολούθηση των τηλεφωνικών επικοινωνιών θεωρείται παράνομη, πλην των περιπτώσεων που αφορούν ανηλίκους, άτομα μειωμένης πνευματικής διαύγειας λόγω ασθένειας, είτε περιπτώσεις εταιρικών κινητών τηλεφώνων υπαλλήλων που παρακολουθούνται από τους εργοδότες, με βέβαιη ενημέρωση των υπαλλήλων.

Η ανεύρεση στοιχείων μέσω τηλεφωνικών επικοινωνιών είναι μια δύσκολη και πολυσύνθετη αποστολή, η οποία εκτός του κατάλληλου τεχνολογικού εξοπλισμού και του επαγγελματισμού που απαιτείται, οφείλει να είναι έννομη, ώστε τα στοιχεία να μπορούν να αξιοποιηθούν ακόμη και σε πιθανή μελλοντική δικαστική διαμάχη.

Στα πλαίσια της διαφύλαξης των προσωπικών δεδομένων των πολιτών του ελληνικού κράτους, ο νομοθέτης έχει προνοήσει ώστε η παρακολούθηση κινητών τηλεφώνων να πραγματοποιείται μόνο από το οικογενειακό περιβάλλον του ατόμου που παρακολουθείται, είτε από μέρους του εργοδότη προς τους υπαλλήλους.
Η κινητή τηλεφωνία στη σημερινή εποχή είναι τόσο διαδεδομένη ακόμη και σε άτομα περασμένης ηλικίας στα οποία προσφέρει αίσθημα ασφάλειας. Ωστόσο, υπάρχουν και περιπτώσεις που το κινητό τηλέφωνο μπορεί να γίνει άριστη πύλη για κακόβουλα άτομα που σκοπό έχουν το προσωπικό κέρδος ή τον εκφοβισμό σε βάρος των ηλικιωμένων. Η άντληση στοιχείων από το κινητό τηλέφωνο, πρέπει να γίνει με ιδιαίτερα λεπτούς χειρισμούς για μια αποδοτική έρευνα. Οι συνεργάτες της MEGA GROUP μπορούν να σας εγγυηθούν την πανελλήνια διαλεύκανση της υπόθεσης που θα μας εμπιστευθείτε στα πλαίσια της νομιμότητας όπως ορίζει για κάθε γραφείο ιδιωτικών ερευνών.

Στην πολυετή μας εμπειρία, δεν είναι καθόλου σπάνιες οι περιπτώσεις κατά τις οποίες υπάλληλοι αποδεικνύονται ανίκανοι της εμπιστοσύνης των εργοδοτών τους, πραγματοποιώντας κλοπές σε βάρος τους, υπεξαιρέσεις χρημάτων και πλήθος άλλων αδικημάτων που χρίζουν άμεσης αντιμετώπισης. Η παρακολούθηση κινητού τηλεφώνου υπαλλήλων από πλευράς εργοδότη θεωρείται καθ’ όλα νόμιμη εάν και μόνο αν ο υπάλληλος έχει ενημερωθεί εκ των προτέρων ότι η συνομιλίες καταγράφονται για λόγους ασφαλείας. Η MEGA GROUP στην βαθιά πορεία της στο χώρο των ιδιωτικών ερευνών και συμμορφωμένη ως εταιρεία με τις διατάξεις του ανωτέρω νόμου, αναλαμβάνει να φανεί αρωγός στην διαλεύκανση υποθέσεων παρακολούθησης κινητού τηλεφώνου στο εργασιακό περιβάλλον.
Τέλος, οι περιπτώσεις των ανηλίκων που χρησιμοποιούν τα κινητά τηλέφωνα από ολοένα και μικρότερη ηλικία, αποτελεί βραχνά για αρκετές οικογένειες. Οι κίνδυνοι της εποχής, ιδιαίτερα αν γίνεται λόγος για τα αχανή αστικά κέντρα και δευτερευόντως οι κοινωνικές επιταγές, έχουν αναγκάσει τους γονείς να προμηθεύονται κινητά τηλέφωνα για τα νεαρά άτομα της οικογένειάς τους από πολύ νωρίς. Παρόλα αυτά, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που οι νεαροί δεν βλέπουν τα κινητά μόνο ως εργαλεία επικοινωνίας, αλλά και ως μέσα παρενόχλησης, ειδικά αν τα κινητά φέρουν προηγμένα τεχνολογικά προγράμματα. Περιπτώσεις εκφοβισμού ακόμη και στον χώρο του σχολείου, το περιβόητο πια bulling, με την χρήση φωτογραφιών και βίντεο, ακόμη και σεξουαλικού περιεχομένου, ταράζουν την οικογενειακή γαλήνη και την ασφάλεια του ατόμου δημιουργώντας θύτες και θύματα εφηβικής ηλικίας. Ο Έλληνας νομοθέτης λοιπόν, έχει προβλέψει ώστε και σε αυτή την περίπτωση η παρακολούθηση των κινητών τηλεφώνων να θεωρείται νόμιμη, εφόσον πραγματοποιείται από πιστοποιημένο ιδιωτικό ερευνητή και κατόπιν εντολής των κηδεμόνων του ατόμου που η συσκευή του θα παρακολουθηθεί. Η MEGA GROUP σας εγγυάται την χρήση πιστοποιημένων συστημάτων παρακολούθησης κινητών τηλεφώνων με την λεπτότητα και την εχεμύθεια που απαιτεί η περίσταση.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία και ενημέρωση σχετικά με τις ισχύουσες διατάξεις περί παρακολούθησης κινητών τηλεπικοινωνιών, θα ήταν χαρά μας να επικοινωνήσετε μαζί μας. Η πανελλαδική κάλυψη που σας παρέχουν οι συνεργάτες της MEGA GROUP δίνουν τη δυνατότητα για έγκυρη και έγκαιρη συλλογή στοιχείων για την εκάστοτε υπόθεση που σας απασχολεί.