ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΓΛΗΜΑΤΑ

oikonomika-eglimata

Τα γραφεία ιδιωτικών ερευνών – ντετέκτιβ MEGA GROUP, αναλαμβάνουν την έρευνα και τον εντοπισμό οικονομικών εγκλημάτων και παραβάσεων όπως υποθέσεις διαφθοράς, χρηματισμού, υπεξαίρεσης, ξέπλυμα χρήματος, κλοπής καθώς και υποθέσεις ηλεκτρονικού εγκλήματος που χαρακτηρίζουν την εξέλιξη του κλάδου με τη βοήθεια της ηλεκτρονικής τεχνολογίας. Η πλειοψηφία των περιπτώσεων οικονομικού εγκλήματος έχει ως αποτέλεσμα σημαντικές απώλειες για τις επιχειρήσεις και συνήθως καταστροφικές συνέπειες. Σε πολλές περιπτώσεις, ο δράστης είναι άτομο της εταιρίας, γεγονός που καθιστά πιο εύκολη την πρόσβαση σε καίρια τμήματα, αρχεία, έγγραφα και λοιπά στοιχεία. Για το λόγο αυτό, κρίνεται απαραίτητη η λήψη μέτρων προστασίας εκ των έσω από την ίδρυση της εταιρίας. Στην εποχή της οικονομικής ύφεσης, οι ιδιωτικοί ερευνητές – ντετέκτιβ της MEGA GROUP, αναλαμβάνουν συνεχώς νέες υποθέσεις οικονομικών εγκλημάτων.