ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ

 

Παρακολούθηση μέσω GPS

Η εξέλιξη της τεχνολογίας προσφέρει τη δυνατότητα εντοπισμού θέσης, μέσω της χρήσης του παγκόσμιου συστήματος …

Ταυτοποίηση ανώνυμου αποστολέα

Ενέργειες με απόκρυψη ταλαιπωρούν πολλούς συνανθρώπους μας. Ευτυχώς, με τη χρήση των σύγχρονων μέσων τεχνολογίας, …

Οικονομικά εγκλήματα

Τα γραφεία ιδιωτικών ερευνών – ντετέκτιβ MEGA GROUP, αναλαμβάνουν την έρευνα και τον εντοπισμό οικονομικών …