ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΠΑΤΕΣ

etairikes_apates

Η έρευνα για εταιρικές απάτες αποτελεί ένα είδος επαγγελματικής υπόθεσης που απασχολεί πολύ συχνά τα γραφεία ιδιωτικών ερευνών – ντετέκτιβ MEGA GROUP, είτε αυτές αφορούν μικρού μεγέθους επαγγελματικά γραφεία είτε ομίλους εταιριών.

Η οικονομική ύφεση ενισχύει σημαντικά τέτοιου είδους ενέργειες, γενικότερα όμως ο επαγγελματικός τομέας παρουσιάζει μεγάλο αριθμό φαινομένων εταιρικής απάτης που μπορεί να οδηγήσουν σε πλήρη καταστροφή εταιριών και επαγγελματιών, εφόσον δεν εντοπιστούν εγκαίρως. Τέτοιου είδους φαινόμενα σχετίζονται με την κλοπή δεδομένων από εταιρικούς υπολογιστές, αρχείων παντός είδους, αλλοίωση δεδομένων, παρακολούθηση συσκευών, ατόμων κ.ά. Οι εταιρικές απάτες είναι πολύ καλά οργανωμένες, συνήθως από άτομα υπεράνω πάσης υποψίας και αυτό είναι ένα σημείο που θα πρέπει πάντοτε να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη.

Η MEGA GROUP, αναλαμβάνει τη συλλογή αδιάσειστων στοιχείων προκειμένου να είστε σε θέση να ενδυναμώσετε την υπόθεση σας ενόψει των δικαστικών αρχών και να διεκδικήσετε τις ανάλογες αποζημιώσεις ή ακόμα και να αποφύγετε την πλήρη εξέλιξη μιας προμελετημένης εταιρικής απάτης.