ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ

epimeleia-paidiwn

Η επιμέλεια ανήλικων παιδιών σε περίπτωση διακοπής της συζυγικής συμβίωσης και διαμονής κάθε γονέα σε διαφορετική οικία, ρυθμίζεται από το δικαστήριο, προκειμένου να αποφασιστεί εάν το παιδί θα διαμείνει με την μητέρα ή τον πατέρα. Η επιμέλεια των παιδιών αποτελεί ουσιαστικά τμήμα της γονικής μέριμνας που διαθέτουν και οι δύο γονείς ακόμα και μετά τη διάσταση τους ή το διαζύγιο. Υπάρχουν περιπτώσεις που η επιμέλεια παιδιών πρέπει απαραιτήτως να διεκδικηθεί ενώπιων των δικαστικών αρχών, με στόχο την προστασία του από επώδυνες και επικίνδυνες μορφές συμπεριφοράς του ενός γονιού, όπως εγκατάλειψη, κακή μεταχείριση, κακοποίηση κ.ά. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η συμβολή των γραφείων ιδιωτικής έρευνας MEGA GROUP είναι σημαντική προκειμένου να διενεργηθεί η έρευνα βάσει της οποία θα συνταχθεί έκθεση με το ιστορικό της υπόθεσης και τα αποδεικτικά στοιχεία που θα ενισχύσουν την πλευρά του αιτούντος για τη διεκδίκηση και ανάληψη της επιμέλειας του παιδιού σε περίπτωση αγωγής.